TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE  1. Definiții si Termeni

1.1. Prestator - S.C. Expert Software S.R.L., având sediul punctului de lucru în București, Splaiul Independenței 319C, Clădirea Trust Center, Corp A, etaj 1, sector 6, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/2295/2003, cod unic de înregistrare fiscală RO15215466.

1.2. Platformă – se numeste MyOrder, poate fi accesata utilizand linkul https://myorder.expertsupplier.com și este platforma de comandă electronică a Prestatorului.

1.3. Vânzător – METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Bd. Theodor Palady nr. 51N, sector 3, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/9081/2010, cod unic de înregistrare fiscală RO8119423.

1.4. Client – persoana juridică ce are sau obține acces la CONȚINUTUL electronic pus la dispoziție de către Expert Software S.R.L. prin intermediul platformei MyOrder în baza unui acord de utilizare existent între  acesta și un alt client al platformei (Ex. Metro Cash & Carry SRL) sau între acesta și Expert Software SRL.

  1. Politica de utilizare a Platformei

2.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client înregistrat în Platformă.

2.2. Prestatorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului în Platformă în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe Platformă, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Platforma, Vânzătorul sau alți Clienți ai Platformei. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa Vânzătorului, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

2.3. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza conform protocolului agreat direct între Client și Vânzător.

2.4. Prestatorul  își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejarii informației din cadrul Platformei.

2.5. Serviciul oferit de Platforma Vânzătorului este reglementat de contractul dintre Vânzător și Prestator. Accesul și blocarea Clienților la Platforma se face doar la cererea Vânzătorului.

2.6. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile în Platformă (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Prestatorului, aceastea fiind puse la dispoziția Platformei de către Vânzător și fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

2.7. Platforma este suportul tehnic pentru înlesinirea relației comerciale dintre Vânzător și Client. Livrările și plățile nu fac obiectul serviciilor oferite de catre Platformă și nu implică responsabilitatea Prestatorului nici față de Vânzător, nici față de Client.

  1. Dreptul la proprietate intelectuală și industrială

3.1. Platforma este proprietatea exclusivă a Prestatorului iar conținutul asociat articolelor și ofertelor din Platforma incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, poze, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia, sunt puse la dispoziția Platformei de către Vânzător, acesta asumându-și responsabilitatea totală asupra publicării lor pe Platformă.

3.2. Toate materialele din Platformă sunt proprietatea fie a Vânzătorului, fie a Prestatorului, reproducerea, stocarea, ori transmiterea unor părți ori a întregului conținut al acestora, fără acordul prealabil al proprietarului, este interzisă Clientului.

3.3. Niciun Conținut transmis către Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare a Platformei nu constituie o obligație contractuală din partea  Prestatorului către Client.  

  1. Confidențialitate

4.1.  Prestatorul va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură furnizate către Platformă de către Client, dar prin natura Platformei, Clientul înțelege și agrează că toate informațiile oferite către Platformă sunt accesibile Vânzătorului. Dezvaluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile impuse de lege.

4.2. Nicio declaratie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvaluire către terțe părți nu va fi făcută de către Client cu privire la Platformă fără consimțământul prealabil scris al Prestatorului.

  1. Răspundere

5.1. Prestatorul își asumă raspunderea pentru funcționalitatea Platformei doar în fața Vânzătorului, conform condițiilor contractuale agreate cu acesta și nu raspunde direct sau indirect față de Client pentru utilizarea Platformei.

5.2. Prin utilizarea Platformei Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Platformei, și în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată în Platformă pe baza accesului său.

5.3. Prin utilizarea Platformei Clientul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile de utilizare ale Platformei în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Platformei, existentă la data utilizării acesteia.

5.4. Ulterior acordării accesului în Platformă, utilizarea acesteia echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Platformei.

5.5. Termenii și Condițiile Platformei pot fi modificate oricând de către  Prestator, acestea fiind opozabile Clienților de la data afișării în Platformă. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Platformei se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzator din Platformă sau prin accesarea acesteia.

5.6. Pentru reclamații referitoare la utilizarea platformei, Clienții trebuie să se adreseze Vânzătorului prin canalele de comunicare deja stabilite de aceștia în urma relației comerciale pe care o întreprind.